1. spadestik ved det nye Sorringhus blev taget den 5. december 2016. Dallerup Kirke får sit nye sognelokale bygget som en del af det nye Sorringhus. Det er svært at se endnu.
Elin Sonne (tv) fra Silkeborg Byråd repræsenterer kommunen i byggeriet, og fra Menighedsrådet er det Rikke Calundan (th), der har fat i spaden ved denne særlige begivenhed. Siden da er byggeriet gået i gang, og vi regner med et rejsegilde den 30. 3.
Skitserne viser fra forskellig vinkel, hvordan det nye hus kommer til at se ud.
Den sidste skitse viser ovenfra, hvordan rumdelingen bliver. Dallerup Kirke får råderet over en mødesal på ca 60 m2 og et depot. Derudover bliver vi fælles med Sorringhus´ øvrige brugere om køkken, indgang, toiletter og teknik-rum.
Vi tror huset er helt færdig til brug i september, meget gerne lidt før, hvis det bliver muligt. Det vil vi annoncere, når vi ved mere.