Gudstjenestens forløb i Dallerup Kirke

Klokkeringning

INDGANG (præludium)

INDGANGSBØN

Indgangsbønnen læses af kirkesangeren. Under bønnen knæler præsten ved alteret.

INDGANGSSALME, 1. salme

HILSEN

Præsten siger (vendt mod menigheden):
Herren være med jer!
Menigheden svarer:
Og med din ånd!

INDLEDNINGSKOLLEKT

Præsten fortsætter:
Lad os alle bede!

Præsten læser (vendt mod alteret) én af dagens bønner.

Menigheden svarer:
Amen.

II. Ordet

LÆSNING fra Det Gamle Testamente

Menigheden står op under læsningen.

SALME mellem læsningerne; 2. salme

LÆSNING fra Det Nye Testamente; epistel eller lektie

Menigheden står op under læsningen

TROSBEKENDELSE

Trosbekendelsen synges.

Menigheden står op.

Når der er dåb i højmessen, udelades trosbekendelsen. Evt. udelades læsningen fra Det gamle Testamente og den salme, der følger efter.

Ved dåb:

DÅBSSALME: Se nummertavle under Dåb.

Efter dåbssalmen spørger præsten:
Er barnet hjemmedøbt? ? Nej!

LOVPRISNING OG BØN

SKRIFTLÆSNING

Menigheden står op under læsningen.

TROSBEKENDELSE OG DÅBSHANDLING

FADERVOR

FADDERTILTALE

Menigheden sidder ned under tiltalen

DÅBSSALME: Se nummertavlen under Dåb.

Efter dåb fortsættes der med: Salmen før prædikenen

SALME før prædikenen; 3. salme

PÅ PRÆDIKESTOLEN:

Præsten indleder med et vers eller en bøn.
Dette hellige evangelium skriver evangelisten ...
Menigheden rejser sig og synger:
Gud være lovet for sit glædelige budskab.
Teksten læses derefter af præsten.

Prædiken

Prædikenen afsluttes med lovprisning.
Kirkebøn

Meddelelser og bekendtgørelser.

Apostolske velsignelse, hvorunder menigheden står op.

SALME efter prædikenen; 4. salme

III. Nadver

b. Præsten siger eller messer (vendt mod menigheden):
Opløft jeres hjerter til Herren!
Lad os prise hans navn!
Præsten fortsætter (vendt mod alteret):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige,
han, som var, og som er, og som kommer.
Menigheden:
Hosianna i det højeste!
Præsten:
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Menigheden:
Hosianna i det højeste!

Menigheden synger:
O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra al trøst begynder;
miskundelig
forbarm du dig!

Præsten siger eller messer:
Opstandne Herre og frelser..
ligesom du er ét med Faderen.
Menigheden:
Amen.

FADERVOR siges af præsten
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn....
Menigheden:
Amen.

INDSTIFTELSESORDENE

Herunder står menigheden op.

Vor Herre Jesus Kristus i den nat, da han blev forrådt,
tog brødet..til min ihukommelse!?

NADVERMÅLTIDET

Efter indstiftelsesordene går nadvergæsterne op til alteret og knæler ved alterbordet .Organisten spiller dæmpet under nadveren.

Ved mere end ét bord afslutter præsten hvert bord med ordene: Fred være med jer, samt korstegnelse med kalken. Efter sidste bord siger præsten:
Den korsfæstede og opstandne frelser...
Fred være med jer!

NADVERSALME, (et til to vers) annonceres af kirkesangeren, når menigheden er kommet på plads igen.

 

IV. Afslutning

SLUTNINGSKOLLEKT

Præsten siger (vendt mod menigheden):
Lad os alle bede!
Slutningskollekten læses af præsten (vendt mod alteret).

Menigheden svarer efter slutningskollekten:
Amen.

VELSIGNELSE
Præsten siger (vendt mod menigheden):
Modtag Herrens velsignelse

Menigheden står op under velsignelsen, og svarer:
Amen. Amen. Amen.

UDGANGSSALME; 5. salme

UDGANGSBØN

Udgangsbønnen læses af kirkesangeren. Under bønnen knæler præsten ved alteret.

23. UDGANG (postludium)

Herunder bliver alle siddende.

 

MORGEN- OG AFTENGUDSTJENESTE:

Som højmessen bortset fra, at enten læsningen af tekst fra Det Gamle Testamente eller lektie udgår, samt 2. eller 3. salme.

Gudstjenester i Dallerup Kirke

BegivenhedDato

2. s. e. påske v. Karst

5. maj 10:30
11:30
5. maj 10:30 -
11:30

Konfirmation v. Karst

17. maj 10:00
11:00
17. maj 10:00 -
11:00

Konfirmeres i Dallerup 17. maj kl. 10.00

 

Rasmus Burian-Hansen
Freja Bruskin
Amalie Bruun-Larsen
Patrick Bruun-Larsen
Alberte Witt
Maja solgaard monrad
Emilie Birkbak Lorenzen
Anna Kastrup Bjærre
Jessica Freya Sandberg
Patrick Brogren Juul jensen
Luna Bijaya Rybak Shrestha
Ida Marie Vidkjær Jakobsen