Vielse

I kan indgå ægteskab ved at lade jer vie i folkekirken, ved at lade jer vie borgerligt hos kommunen (evt. med efterfølgende kirkelig velsignelse), eller ved at lade jer vie i et andet trossamfund.
Enhver, som er medlem af folkekirken, har ret til at få foretaget en vielse i sit bopælssogn. Desuden kan man få foretaget en kirkelig handling i Dallerup Kirke, når man er døbt eller konfirmeret her eller kan påvise anden rimelig tilknytning hertil. 

Vielsen bestilles hos kordegnen eller præsten. Fra 4 mdr. før vielsen skal finde sted, er der nogle ting I skal sørge for:

Prøvelsesattest: Der indhentes en prøvelsesattest ved kommunen (www.borger.dk). Uden dette juridiske dokument, må præsten ikke foretage vielsen. I bedes sende prøvelsesattesten til kordegnekontoret.

Navneændring: Ønsker I navneændringer i forbindelse med vielsen, skal I søge om det på www.borger.dk. Der skal indgives en ansøgning fra hver af jer, hvis i begge ønsker navneændring.
Navneændringen er gratis hvis I får fælles navn efter vielsen.

Samtale med præsten: Senest 3 uger før vielsen aftales et møde med præsten. Her tales om om ægteskabet generelt og om parret personligt, såfremt parret ønsker, at præsten holder en tale ved ceremonien.  Her aftales også valg af salmer  

Vedr. pyntning af kirken kontaktes graveren.

 

 

Kontakt kordegnen

 

Helle Eg Andersen

Østergade 11A
8883 Gjern
Tlf: 86 87 97 72
Mail: heea@km.dk