Navngivning og navneændring

Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Navnet registreres i CPR.

Navngivning af et barn kan ske ved dåb i folkekirken eller et anerkendt trossamfund. Barnet kan også navngives uden dåb på www.borger.dk. Så fremsendes barnets fødsels- og navneattest automatisk.

Man kan finde lister over godkendte pige- og drengenavne samt en liste med frie efternavne på Familiestyrelsens hjemmeside om navne.

Det er muligt senere at få ændret sit navn.

Navneændring

Læs mere på www.borger.dk

En person, som ønsker at ændre sit fornavn, mellemnavn eller efternavn, kan som regel få navneændringen foretaget på eee.borger.dk.

Man kan finde en liste over frie efternavne på Familiestyrelsens hjemmeside om navne.

Der er gebyr for visse navneændringer:

  • Der betales ikke gebyr ved ansøgning om navneændring, der sker i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring. Dog skal der ved vielsen opnås navnefællesskab.
  • Søges der om navneændring for flere personer, skal der betales gebyr for hver ansøger. Der skal dog kun betales ét gebyr, hvis ansøgningerne om navneændring omfatter ægtefæller, ugifte samlevende, søskende eller plejebørn under 18 år

Læs mere på www.borger.dk

Du skal også selv sørge for nyt pas og kørekort. Der skal ligeledes betales gebyr for nyt pas og kørekort. 

Kontakt kordegnen

 

Helle Eg Andersen

Østergade 11A
8883 Gjern
Tlf: 86 87 97 72
Mail: heea@km.dk