Fødsel

 

Det er praktisk for et samfund at vide, hvem der bor og fødes i landet.  En fødsel skal registreres senest 14 dage, efter at den har fundet sted. Barnet bliver herved optaget i CPR.

Jordemoderen indberetter til personregisterføreren i bopælsmyndigheden, dvs. sognepræsten eller kordegnen.

Når forældre er gift med hinanden, bliver barnets slægtskab således registreret automatisk.

Er I ikke gift med hinanden, og ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn, kan I erklære det via en "Omsorgs- og ansvarserklæring". Det gør I på www.borger.dk.

 

 

 

 

 

 

Kontakt kordegnen

 

Helle Eg Andersen

Østergade 11A
8883 Gjern
Tlf: 86 87 97 72
Mail: heea@km.dk