Dødsfald

Når et menneske er død, skal dødsfaldet registreres i CPR. De pårørende skal derfor senest to hverdage efter dødsfaldet anmelde dette til begravelsesmyndigheden, som er sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde havde bopæl.
Dette gælder også, selv om afdøde ikke var medlem af folkekirken.

Det er mest almindeligt at få en bedemand til at hjælpe med at sørge for disse praktiske ting, når begravelsen/bisættelsen skal arrangeres.

Anmeldelse af dødsfald og anmodning om begravelse/bisættelse sker på www.borger.dk.

Husk sammen med blanketten at aflevere den dødsattest, som lægen har udstedt.

Kontakt kordegnen

 

Helle Eg Andersen

Østergade 11A
8883 Gjern
Tlf: 86 87 97 72
Mail: heea@km.dk

Kontakt graveren

 

Katrine Laier Nielsen

Tlf: 20 23 63 95

Mail: dallerupkirke@gmail.com

Fridag: Mandag

 

 

Kristen Sørensen

Kristen Sørensen

Gravermedhjælper

Tlf. 40 60 15 37