Dåb

Dåben kan foretages af sognepræsten i Dallerup Kirke, såfremt barnet har adresse i sognet, eller forældre er blevet døbt, konfirmeret eller viet her. Eller anden rimelig tilknytning kan påvises. 

Dåben finder sted under en almindelig gudstjeneste. 

Aftale om dåbsdato træffes med sognepræsten eller sekretæren i god tid. 

Hurtigst muligt skal I sende nogle informationer til kordegnen på mail heea@km.dk:

  • Barnets fulde navn.
  • Navn på den der skal bære barnet ved dåben.
  • Navn og adresse på 2-5 faddere.
    Faddere påtager sig en moralsk forpligtelse til at medvirke til dåbsbarnets oplæring i kristendom, hvis forældrene dør, før barnet er blevet voksent. Juridisk set er der imidlertid hverken rettigheder eller pligter forbundet med at være fadder. En fadder skal selv være døbt med den kristne dåb, i folkekirken eller i et andet kristent trossamfund, men behøver ikke at være medlem af folkekirken. Faddere skal være over konfirmationsalderen dvs. 13-14 år.

2-3 uger før dåbsdagen aftales en tid med præsten om besøg i hjemmet til en samtale om dåbens indhold og forløb.

 

 

 

Kontakt kordegnen

 

Helle Eg Andersen

Østergade 11A
8883 Gjern
Tlf: 86 87 97 72
Mail: heea@km.dk