Børnekoret i Dallerup anno 2015

Børnekor

Dallerup Kirkekor har eksisteret siden 2006.
Det er gratis at deltage.
Korleder Anne Mette Biehe er organist ved Dallerup, Svostrup og Voel kirker, og uddannet organist fra Vestervig Kirkemusikskole.

Korsangere
Børnekor: Fra 2. klasse og opefter.  

Undervisning
Børnekoret arbejder med stemmeleg, intonation, rytmeøvelser og nodelære.
De arbejder sig hen imod tostemmig sang ved indledende øvelser med kanon, ledsagelse med orgel og klaver, nodelære og rytmelære. De bliver dygtige til at bruge deres stemme.

Repertoire
Koret synger salmer, traditionel og nyere kirkemusik. Desuden synges danske og udenlandske sange, både klassiske og lettere rytmiske.

Aktiviteter
Vi vil til at imødekomme ønsker om at have børnekoret til at synge ved flere gudstjenester i Dallerup Kirke.

Øvetid og -sted
Tirsdage kl. 14.45- 15.45 på Sorring Skole.

Fra 1. oktober bliver det på Sorringhus fra kl.15.00-16.00.

 

 

Kontakt korlederen

Anne Mette Biehe

Lykkedalsvej 125
8220 Brabrand
tlf. 86 26 40 79
hhybrid@mail.tele.dk

Hent folderen